Şirket, faaliyetlerini kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan; adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ekseninde yürütmekte olup, paydaşlar için yaratılan değeri artırmak ve çevreye duyulan saygı söz konusu faaliyetlerin temelini oluşturmaktadır.

Çevreyle dost, sürdürülebilir ve müşteri memnuniyetini odak alan projeler geliştirmek hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Şirket, sürdürülebilirlik yaklaşımını ortaya koyan Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ÇSY) Politikaları ve düzenlemelerini oluşturmuş ve kamuya açıklamıştır.

Şirketin ÇSY konularıyla ilgili en üst düzey sorumlusu olarak Kurumsal Yönetim Komitesi belirlenmiş olup, sürdürülebilirlik politikalarının uygulanması Kurumsal Yönetim Komitesi’nin gözetiminde gerçekleştirilir. Sürdürülebilirlik çalışmalarının Şirket içi koordinasyonundan ise Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü sorumludur.