Doğru Kişinin Doğru İşe Yerleştirilmesi…

Her çalışanını geleceğin lideri olarak gören İş GYO A.Ş.’de, işe alım faaliyetleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Yöneticilerimizin çalışan ihtiyacını belirlemeleri ile başlayan süreç “Talep Formu” aracılığıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne iletilir. Formda belirtilen bilgiler doğrultusunda İş GYO A.Ş. İnsan Kaynakları Başvuru Formu aracılığıyla alınan başvurular ve benzeri kaynaklardan ulaşılan adaylar ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın değerlendirilerek, ilk görüşmeye davet edilir. Adaylarla gerçekleştirilen Yetkinlik bazlı ilk görüşme İK yetkilisi tarafından yapılır. İlk değerlendirmenin olumlu olması halinde aday ikinci görüşmeye davet edilir. İkinci görüşme İK Yetkilisi ve ilgili Yönetici tarafından birlikte gerçekleştirilir.

Adayın ilgili pozisyon için aranan davranışsal yetkinlikleri haiz olup olmadığı İK tarafından ve teknik yetkinlikleri ilgili Yönetici tarafından değerlendirilir. Pozisyonun niteliğine göre aksi belirtilmediği sürece işe alım kararı Genel Müdür’le yapılacak üçüncü görüşme neticesinde verilir. Görüşme sonrası uygun bulunan adaylara çalışma şartları, ücret, görev tanımı gibi detaylar bir kez daha açıklanarak iş teklifi yapılır. Sözlü mutabakat durumunda yazılı olarak adaylara “İş Teklif Formu” sunulur. Süreçlerin olumlu sonuçlanması durumunda işe giriş ve oryantasyon için idari süreç İK tarafından yürütülür.