Amaç ve Kapsam

Bu Politika İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(İş GYO)’nin insan hakları ve insan kaynakları uygulamalarına ilişkin sorumluluklarını ve prensiplerini belirler.

İnsan hakları ve çalışan haklarına saygı ve fırsat eşitliğini benimseyen İş GYO, çalışanlarla uzun soluklu iş birlikleri sürdürülmesini hedefler ve çalışan memnuniyetini gözetir.

Temel Esaslar

Bu Politika, İş GYO A.Ş. Sürdürülebilirlik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Politika, Şirket’in kurumsal internet sitesinde yayınlanır.