2017 küresel ekonomide toparlanmanın belirginleştiği bir yıl oldu.

2017 yılında siyasi ve jeopolitik gerginliklerin yarattığı dalgalanmalara rağmen küresel ekonomide, finansal krizin başlangıcından bu yana ilk kez genel bir toparlanma göze çarpmaktadır.

Gelişmiş ülkelerin büyüme performanslarında ivmelenme dikkat çekerken, gelişmekte olan ülkeler de büyüme hızlarında yükselme sağlayarak küresel iktisadi faaliyete katkı vermişlerdir. Bu tablo karşısında, geleceğe dair beklentiler yukarı yönlü revize edilmiştir.

Parasal cephede faizler görece düşük seviyesini sürdürürken, küresel ölçekte artan yatırım harcamalarının yanı sıra dünya ticaret hacmi ile sanayi üretimindeki artış da global ekonomik büyümeye önemli katkıda bulunan diğer unsurlar olmuştur.

Türk ekonomisi büyümede rekor kırdı.

Türk ekonomisinde 2017 yılında rekor düzeylere ulaşan büyüme hızları yaşanmıştır. Bu gelişmede devletin sağladığı teşviklerle vergi indirimleri ve kredi imkanlarının genişlemesinin önemli rolü bulunmaktadır. %7,4 olarak gerçekleşen dokuz aylık büyüme performansı çerçevesinde Türkiye ekonomisinin 2017 yılını %6’nın üzerinde bir büyüme oranı ile tamamladığı tahmin edilmektedir.

Yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşen %11,1’lik büyümeye kamu harcamalarının yanı sıra makine teçhizat yatırımları ve ihracatın destek sağlamış olması önümüzdeki dönem açısından önemli bir göstergedir. İhracat ve özel sektör yatırımı ağırlıklı bir büyüme kompozisyonuna dönülmesinin, ekonomik büyümenin kalitesi ve sürdürülebilirliği açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

Sektörümüz büyümesini sürdürdü.

2017 yılında ivme kazanan inşaat sektöründe ilk dokuz ayda %9,9 oranında büyüme kaydedilmiştir. Gayrimenkul sektörü büyüme hızı ise geçen yıla göre gerilese de 2017 yılında sabit bir seyir izleyerek Ocak-Eylül dönemi için %1,5 olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılında devlet tarafından sektörümüzü destekleyici adımlar atılmış; özellikle konut tarafındaki teşviklerin de etkisiyle 2017 yılında, konut satışları %5,1 artış kaydederek 1,4 milyon adedi aşmıştır. Yabancılara yapılan konut satışları da %22,2 oranında artarken, her iki satış rakamında da rekor düzeye ulaşılmıştır. Diğer yandan, 2017 yılında Türkiye’de konut fiyatlarındaki yıllık artışın %11,9 ile son 6 yılın en alt seviyesine yakın seyrettiği gözlenmiştir.

Paydaşlarımızla daha iyi bir geleceğe…

Portföyünü ofis, perakende ve konut gibi gayrimenkul sektöründeki projelere yatırım yaparak çeşitlendiren İş GYO’nun stratejisi, hem süreklilik arz eden gelirlerini hem de kârlılığını artırmak suretiyle hissedarları için azami değeri yaratmaktır.

Bu doğrultuda, devam eden yatırımlarımızın öngörülen şekilde tamamlanması, yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve kiralama, satış hedeflerimize ulaşılması için tüm ekibimizle ödün vermeden çalışmaya devam ediyoruz.

Çağdaş, çevreyi gözeten ve kentin dokusuna uygun mekanlarla yaşanabilir bir geleceğe katkı sağlama hedefimizi paylaşan tüm paydaşlarımıza destek ve güvenleri için teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

Ömer Karakuş

Yönetim Kurulu Başkanı