Kayıtlı Sermaye Tavanı

:

7.000.000.000 - TL

Çıkarılmış Sermayesi

:

958.750.000 - TL

Kuruluş Tarihi

:

6 Ağustos 1999

Ticaret Sicil Numarası

:

402908

Ticaret Sicil Memurluğu

:

İstanbul

Halka Arz Tarihi

:

1-3 Aralık 1999

Halka Arz Fiyatı / İşlem Görme Tarihi

:

1,4 -TL/ 09.12.1999

BIST İşlem Kodu

:

ISGYO