Değerli Paydaşlarımız,

2018 yılının son çeyreğinden başlayarak üç çeyrek devam eden ve yüksek enflasyon, daralan iç talep, düşük yatırım iştahı ile karakterize olan ekonomik ortamda, sektörümüzde de faaliyetleri daraltıcı şartlar hâkim olmuştur. 2019 yılının 3. çeyreğinden itibaren enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüş eğilimine paralel, ekonomi ve sektörde sınırlı da olsa canlanma başlamıştır.

İş GYO, bu görünümün eşliğinde, risklerin doğru yönetimine öncelik vererek, mevcut projelerin teslim, satış, kiralama hedeflerine ulaşmak üzere çalışmalarını sürdürmüş; devam eden projelerinin yatırım faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin kârlı olarak gerçekleştirilmesine odaklanmıştır.

Şirketimizim, 2019 yılında kira gelirleri yaklaşık %13 artışla 246,6 milyon TL’ye ulaşmıştır. Yıl içinde elde edilen toplam satış gelirleri ise 1.206 milyon TL olarak gerçekleşmiş; söz konusu hasılatın %99’u gayrimenkullerden elde edilen gelirlerden oluşmuştur. Yılsonu net dönem kârımız 297,4 milyon TL olarak kaydedilmiştir. 2019 yılsonunda özkaynaklarımız 3.860 milyon TL ile güçlü seviyesini korumaktadır. Şirketimizin toplam aktif büyüklüğü 5.716 milyon TL olarak, toplam portföy değeri ise 5.488 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla İş GYO 1.687 milyon TL piyasa değeri ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları sektörünün yaklaşık %6,1’ini temsil etmektedir. 

Devam eden projelerimizde tamamlanma aşamasına geldik.

2019 yılında, Kartal’da yaşamın başladığı Manzara Adalar projesinde konut alıcılarının tümüne tapu teslimleri yapılmıştır. Kalan konutların satışları için çeşitli kampanyalar yürütülmüştür. İstanbul Topkapı’da hayata geçirilen İnistanbul’da ise, hayatın başladığı Gala ve Lokal projelerinden sonra Hayat projesinde yer alan konutların teslimleri de yıl içinde tamamlanmıştır. İlk üç projede gerçekleştirilen teslimlerle birlikte İnistanbul genelindeki teslim oranı %78’e ulaşmıştır. Son proje olan Konsept’te ise inşaat çalışmaları %90 oranında tamamlanmış olup, söz konusu projedeki teslimlere 2020 yılı ilk ayları içerisinde başlanması planlanmaktadır. İnistanbul’da yer alan konutların %99’unun satışı gerçekleştirilmiştir.

İzmir Konak’ta hayata geçirdiğimiz Ege Perla’da konut ve ofislerin satışlarının %72’si tamamlanmış olup, alışveriş merkezi ise farklılık yaratma hedefiyle faaliyet göstermeye devam etmektedir. Bölgenin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda alışveriş merkezi bünyesinde geliştirilen yeni konseptlerle ziyaretçi sayısının günden güne artırılması hedeflenmektedir.

İş GYO, orta vadede hayata geçirmeyi planladığı projelerde bekle-gör stratejisiyle hareket etmiştir. Bu doğrultuda, stabil ve görece tahmin edilebilir piyasa koşullarının geçerli olduğu bir döneme girilinceye kadar planladığı projelerde söz konusu stratejiyi yürütmeye devam edecektir. Geçiş dönemi stratejisi kapsamında Tuzla’da hayata geçmesi hedeflenen ve inşaat ruhsatı alınan ancak geçtiğimiz dönemde olumsuz piyasa koşulları sebebiyle erteleme kararı alınan konut projesi üzerinde değerlendirmeler devam ettirilmiştir. Söz konusu değerlendirmeler neticesinde projenin önümüzdeki dönemlerde şekillenecek piyasa koşullarına göre tekrar gündeme alınması kararlaştırılmıştır. Üsküdar’da bulunan arsa üzerinde geliştirilmesi planlanan proje ile ilgili çalışmalar ve yasal izinlerin alınması süreci ise devam ettirilmiştir.

İş GYO, 2019 yılında gayrimenkul portföyünün aktif yönetimi ve gayrimenkul portföyünün menkul kıymetleştirilmesi kapsamında muhtelif çözümleri hayata geçirmiştir. Bu kapsamda,  yılın son çeyreğinde portföyümüzde yer alan Kapadokya Lodge Otel ile otelin yan parselinde bulunan 11.409 m2 yüz ölçümlü arsanın ve Tuzla Karma Proje ofisleri ile ticaret alanlarının bir bölümünün karlı olarak satışı ile Şirketin nakit pozisyonu güçlendirilmiştir. Bunun yanı sıra Manzara Adalar ofis ve ticaret alanlarının gayrimenkul yatırım fonuna devriyle menkul kıymetleştirilmesi sağlanmıştır. Söz konusu aksiyonların bir sonucu olarak Şirketimizin orta ve uzun vadeli öncelikli hedefleri olan mevcut finansal borcun azaltılması, kiralama ve satış gelirlerinin maksimize edilmesi ve nihai olarak kârlılığın artırılması yolunda önemli kazanımlar elde edilmiştir. Şirketimizin önümüzdeki dönemler için belirlenen ana stratejisi de yine bu öncelikli hedefler çerçevesinde şekillenecek olup, elde edilen değerin maksimize edilmesine odaklanılacaktır.

Şirketimizin 2018 yılında başlattığımız ve yaratıcılığın geliştirilebildiğini kanıtlayan bir eğitim programı olarak literatürü değiştirecek bir başarıya imza atmış olan Benim Yaratıcı Dünyam projesi ise 2019 yılıyla birlikte toplamda 850 öğrenciye ulaştırılmıştır.

2020 yılına sektör açısından olumlu beklentiyle girdik.

2019 yılında, azalan talep paralelinde konut satışları ivmesini kaybederken, konut pazarı yılı sınırlı bir daralmayla tamamlamıştır. Ofis pazarında da belirgin daralma izlenirken, Piyasa verilerine göre, 2019 yılı, İstanbul Ofis Pazarı’nda; son on yılın en düşük kira ortalamalarının ve en yüksek boşluk oranlarının görüldüğü dönem olmuştur. Benzer bir görünüm sergilemiş olan perakende pazarında da kira seviyelerinde düşüş eğilimi izlenmiş olup, Eylül 2019 verilerine göre birincil perakende kiralarında bu gerileme yaklaşık %11’i bulmuştur.

Özellikle 2019 yılının ikinci yarısından itibaren faiz oranları ve teşviklerin etkisiyle canlanan konut sektörü, 2020 yılı için olumlu bir beklentiye sahiptir. Konut pazarında önümüzdeki dönem için artan talep ve sabit bir arzın hakim olacağını, stoklardan satışın ağırlık kazanacağını öngörüyoruz. Sürdürülebilir bir arzla büyüyen ofis ve perakende pazarında, önümüzdeki dönemde de devam eden yatırımlarla arza ilavelerin gerçekleşmesi beklenmektedir.

Yılın son çeyreğinde yükselme eğilimine giren konut fiyatları endeksinin bu eğilimini sürdüreceğini, ofis ve perakende pazarındaki kira seviyelerinde artışın kademeli ve orta vadeye yayılarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Sektörde, yatırım ortamı açısından durağanlığın aşılması ise, ekonomik ve finansal istikrarın ve güven endekslerindeki artışın sürdürülebilir olmasına bağlıdır.

Stratejimiz nitelikli gayrimenkul portföyümüzü etkin şekilde yönetmek üzerine

Sürdürülebilirlik odağında faaliyetlerini yürüten Şirketimiz, güçlü bilanço yapısını korumak ve nitelikli gayrimenkul portföyünü etkin şekilde yönetmek üzere stratejilerini uygulamaktadır.

Şirketimiz 2020 yılında da dünyada ve ülkemizde yaşanan değişimleri yakından takip ederek, finansal yeterlilikleriyle sektör dinamikleri doğrultusunda projelerini yatırıma dönüştürmeye; piyasa deneyimini ve yenilikçi yaklaşımını sektörüne ve paydaşlarına katma değer sağlamak adına etkin şekilde kullanmaya devam edecektir.

Şirketimize destek ve güvenleri için, hissedarımız T.İş Bankası A.Ş.’ye, Yönetim Kurulumuza, tüm iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve pay sahiplerimize en içten teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

Hasan K. Bolat


Genel Müdür