Değerli Paydaşlarımız,

Dünya genelinde etkili olan pandeminin 2021 yılında kitlesel aşılamanın hız kazanmasıyla daha hafif seyredeceği beklentisine karşın virüsün yeni varyantlarla etkisini göstermesi pandemiye olan kaygıları artırırken, önlem ve kısıtlamalar dönemsel olarak yeniden gündeme gelmiştir. Bu doğrultuda 2021 yılı artan pandemi etkilerinin yanı sıra ekonomik açıdan da zorlayıcı bir dönem olmuştur. Ülkemizde ekonomideki büyüme çarklarının işlemesine karşın, özellikle yüksek enflasyon ve kur döngüsü, inşaat girdi maliyetlerinde yükseliş, düşen alım gücü, salgının yarattığı belirsizlikle birleşerek sektörel gelişimi olumsuz etkilemiştir.

İş GYO 2021 yılında da bir önceki yıldan edindiği tecrübeler ışığında, çevik yönetim kabiliyeti ve risk ve portföy yönetimindeki güçlü refleksleriyle pandeminin etkilerinin minimize edilmesine odaklanmıştır. Bu doğrultuda gerekli stratejik planlamalarını yaparak pandeminin gerek finansal gerekse operasyonel baskıları konusunda risklerin analiz edilmesi ve doğru aksiyonların alınmasına yoğunlaşan Şirketimiz; likidite, bilanço ve faaliyetlerine yönelik ihtiyatlı yaklaşımı doğrultusunda katma değer yaratmayı sürdürebilmiştir.

2021 yılında, Şirketimizin kira gelirleri 244 milyon TL olarak gerçekleşirken, yıl içinde elde edilen toplam satış gelirleri yaklaşık 489 milyon TL, yıl sonu net dönem kârı ise 1.329,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonunda özkaynaklarımız 5.476 milyon TL ile güçlü seviyesini korumaktadır.

Şirketimizin toplam aktif büyüklüğü 6.676 milyon TL, toplam portföy değeri ise 6.545 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla İş GYO yıllık bazda %19,3’lük artışla piyasa değerini 2.905 milyon TL’ye çıkarmıştır.

Projelerimiz planlarımıza uygun şekilde yürütülmektedir.

Pandemi ile birlikte özellikle konut tercihleri bahçeli, müstakil ve şehir merkezlerinden uzaktaki projelere yoğunlaşmıştır. Döviz kurlarındaki hızlı artış ise hem birikimlerini bu yönde değerlendiren tüketicileri harekete geçirmiş, hem de konut satın alarak Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancılara avantajlı bir ortam sağlamıştır. Bu kapsamda Şirketimizin üç projesinde satış süreçleri yıl içinde tamamlanmış, Kartal Manzara Adalar projemizdeki konut satış oranı da yıl sonu itibarıyla %95 seviyesine ulaşmıştır.

Diğer yandan, 2021 yılında mevcut projelerimizin inşaat çalışmaları ve yeni proje çalışmalarımız planlandığı şekilde yürütülmüştür. Bu kapsamda İstanbul Finans Merkezi projemizin inşaat süreci yıl içinde hız kazanmıştır. Projede yer alan tüm kiralanabilir alanlarla ilgili devlet otoritelerince yetkilendirilen Türkiye Varlık Fonu ile görüşmelere başlanmıştır. Üsküdar Altunizade’de gerçekleştirilecek olan projemizin inşaatına başlanmış olup, projenin lansmanının 2022 ilk yarısında yapılmasına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. 2021 yılı içerisinde Kasaba Evleri Projesi’ndeki 16 villanın satışı tamamlanmış olup, inşaat faaliyetlerine devam edilmektedir. Kadıköy arsamız üzerinde otel ve ticari alanlardan oluşan projenin de geliştirilme çalışmalarına yıl boyunca devam edilmiştir. Tuzla arsamız üzerinde geliştirilmesi planlanan konut projesi için ise uygun yatırım ve piyasa koşullarının oluşması durumunda 2022 yılı içinde çalışmaların başlatılması planlanmaktadır.

Sektördeki durağan görünüm devam etmektedir.

2021 yılındaki makroekonomik koşullar, ülke genelinde yatırım ortamını olumsuz yönde etkilemiş ve söz konusu etki sektörümüzde de kendini hissettirmiştir. Özellikle yatırımcılar açısından fonlama maliyetlerinin bir süredir yüksek seviyelerde seyretmesi, gayrimenkul sektöründe yatırım iştahını azaltmıştır.

2021, yüksek enflasyon ve döviz kuru seviyeleri sonucunda inşaat malzemeleri maliyetlerinde yaşanan radikal artışın etkisiyle sektörde yeni proje yatırımlarının ve planlanan projelerin ertelendiği bir yıl olmuştur. Proje geliştiricileri öncelikli olarak stok eritmeye yönelmiştir. Üreticiler üzerindeki maliyet baskısı fiyatlara yansımış ve hem kira hem konut satış değerlerinde artışlar kaydedilmiştir.

2021 yılında Türkiye genelinde gerçekleşen toplam konut satışının bir önceki yıl seviyesine çok yakın olmasına karşın, yılın büyük bölümünde konut kredisi faizlerinin yüksekliği sebebiyle markalı birinci el konut ve ipotekli konut satış sayısı 2013’ten bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Buna ek olarak, konut kredisi faiz oranlarında beklenen düşüşün gerçekleşmemesinin bir sonucu olarak kredi ile konut satın alımı yapmayı planlayan kitlenin alım kararlarını ertelediği de görülmüştür.

Pandemi sürecinde ofis kullanım şekil ve alışkanlıklarının değişimi ile yeni çalışma modellerinin ortaya çıkışı ofis doluluk oranlarına ve kira ortalamalarına negatif yönde etki etmiştir. Birçok şirketin uzaktan çalışma düzenine geçmesi ve/veya hibrit çalışma modelini benimsemesi ile birlikte, kiracıların maliyetlerini düşürmek amacıyla mevcut ofis alanlarını küçültmeleri, kapatmaları ya da daha az maliyetli lokasyonlara yönelmeleri söz konusu olmuştur. Özellikle paylaşımlı ve hazır ofisler, hem maliyet tasarrufu hem de hızlı taşınma avantajı sebepleriyle yeni ofis alternatifleri arasında öne çıkmıştır.

Perakende pazarı açısından pandeminin önemli bir sonucu olarak e-ticaret hacmi ve online satışlarda ciddi bir ivme yakalanırken, fiziksel perakendecilik sosyal kısıtlamalardan derin biçimde etkilenmiştir. Alışveriş merkezlerinin ziyaretçi trafiği pandemi öncesindeki döneme göre yarı yarıya azalmıştır. 2021 yılında, mali krizle karşı karşıya kalan firma sayısı artarken, birçoğunun kapandığı ya da konkordato ilan ettiği görülmüştür. Önümüzdeki dönemde, fiziksel perakendecilikte canlanmanın itici güçlerinin, teknolojik altyapıları güçlendirilmiş mağazalar ve hedefe yönelik deneyim sunan konseptler olacağı öngörülmektedir.

Doğru stratejilerle sürdürülebilir değer üretmeye odaklıyız.

2021 yılı, gayrimenkul ve inşaat sektörleri için enflasyon, faiz ve döviz kuru seviyeleri açısından faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütmeye elverişli bir ortam sunmamıştır. Bu doğrultuda söz konusu göstergelerdeki iyileşmenin 2022 yılı geneline yayılmasıyla bir süre daha yatırım iştahı ve talebin durağan seyretmesi öngörülmektedir. Öte yandan gayrimenkulün ülkemizde hala güçlü bir yatırım aracı olarak görülmesi, 2022 yılında sektörün kuvvetli oyuncularla faaliyetlerine devam edeceği görüşünü güçlendirmektedir. Bunun yanı sıra gerek konut gerekse ticari gayrimenkul alanlarında sektör oyuncularının yeni iş modelleri ile pazara girebilecek olmaları bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.

Çevresel ve ekonomik değişkenlerin hızlı bir şekilde yön değiştirdiği bu gibi dönemlerde şirketlerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından finansal güç ve istikrar her zamankinden çok ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda, İş GYO olarak güçlü finansal yapımız ve deneyimimizle 2022 yılında da portföyümüzü büyütmek başlıca hedefimiz olacaktır. Yeni yılda devam eden projelerimizin planlandığı şekilde yürütülmesine ve 3 yeni projemizi hayata geçirmeye odaklanacağız. Doğru portföy yönetimiyle sürdürülebilir gelir akışını sağlamak ve paydaşlarımıza değer üretmek başlıca stratejik hedefimiz olmaya devam edecektir.

Destek ve güvenleri ile her zaman yanımızda olan, hissedarımız T. İş Bankası A.Ş.’ye, Yönetim Kurulumuza, tüm iş ortaklarımıza, pay sahiplerimize ve çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

Hasan K. Bolat

Genel Müdür