2017’yi başarılı bir yıl olarak tamamladık.

İş GYO, verimli ve kârlı bir yıl olarak tamamladığı 2017’de, istikrarlı büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlarını planlanan şekilde sürdürürken, portföyündeki arsalar üzerinde yeni projeler geliştirmek üzere çalışmalarını da yürütmüş; kira gelirlerinde sürekliliği ve artışı sağlamış, satışlarında hedeflenen seviyeyi tutturmuş ve hasılatını artırmıştır. 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Şirketimiz, 1.243 milyon TL piyasa değeriyle gayrimenkul yatırım ortaklıkları sektörünün yaklaşık %4,6’sını temsil etmektedir. Toplam portföy değerimiz bir önceki yıla göre yaklaşık %7 oranında artarak 5.215 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Kârlı bir şirket olmak temel stratejik hedefimizdir.

Şirketimizin sürdürülebilir büyüme ve kârlılık eksenindeki öncelikleri; devam eden tüm yatırımlarını öngörülen şekilde ve kârlılıkla tamamlamak, kiralama ve satış hedeflerini gerçekleştirmek, yüksek nakit temettü dağıtımını sürdürülebilir kılmak, portföyünde bulunan arsalar üzerinde en iyi kullanım ve fayda sağlayacak projelerin geliştirilmesi konusunda çalışmaktır.

Büyüme ve gelir artışını sağlayacak projelere ve gayrimenkullere ilişkin yatırım fırsatları değerlendirilmekte; geliştirilen projelerde hem konut hem de ticari ünitelerin yer aldığı karma proje konsepti de gözetilerek, kiralama faaliyetleri sayesinde elde edilecek fayda sürekli kılınmakta, aynı zamanda satışlar sayesinde yüksek getiri ve kârlılık elde edilmesi planlanmaktadır.

2018’e dair beklentilerimiz olumludur.

2018 yılında da sektörümüzde büyümenin devam edeceğini, konut satışlarının artacağını ve prim oranlarının makul seviyelere geleceğini; ayrıca farklı boyutta devlet teşvikleriyle sektörün desteklenmesine devam edileceğini öngörüyoruz. Bunlardan öne çıkacak olanı, mevcut Konut Hesabı sistemi üzerinden sağlanması planlanan teşviklerdir. 2018 yılında İş GYO’nun büyüme stratejisi kapsamında birincil hedefi mevcut projelerine ilişkin gerek yatırım harcamalarını gerekse satış ve kiralama süreçlerini tamamlamaktır. İş GYO, gelişim potansiyeli her zaman yüksek olmuş ve bunu da geçmişteki değerleriyle göstermiş bölgeleri radarına alarak, katma değer sağlamayı hedeflemekte; yer alacağı projelere her zaman geniş perspektiften bakarak, bölgenin bütün yüzünü geliştirmeyi önceliği olarak görmektedir.

Sürdürülebilirliği ekonomik, çevre ve toplumsal boyutta algılayarak geliştirdiği projelerine yansıtan İş GYO’nun yarattığı değere ve başarılarına ortak olan tüm paydaşlarına destek ve güvenleri için teşekkürlerimi iletiyorum.

Saygılarımla,

Genel Müdür