Değerli Paydaşlarımız,

2018 yılında ülkemizin içinden geçtiği ekonomik şartlar, olumsuz faaliyet ortamı, yüksek döviz kuru ve yüksek enflasyon sarmalı sektörümüz üzerinde baskılayıcı bir etki yaratmıştır. Şirketimiz, yaşanan olumsuz konjonktüre rağmen gerekli aksiyonları almış ve mevcut projelerin teslim, satış, kiralama hedeflerine öncelik vermiş, kira gelirlerinde ve satış hasılatında artış sağlamış, yılı karlı bir şekilde kapatmıştır.

İş GYO’nun 2018 yılında kira gelirleri %10 artışla 217 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2018 yılı toplam satış gelirleri ise %150 artışla 1.098 milyon TL’ye ulaşmış ve söz konusu hasılatın %99’u gayrimenkullerden elde edilen gelirlerden oluşmuştur. Yıl sonu net dönem kârımız %90 artışla 342 milyon TL olarak kaydedilmiştir. 2018 yıl sonunda özkaynaklarımız 3,5 milyar TL'ye ulaşmış olup, Şirketin çıkarılmış sermayesi 958.750.000 TL’ye yükseltilmiştir. Şirketin aktif büyüklüğü 5,2 milyar TL olarak, toplam portföy değeri ise 4,9 milyar TL olarak belirlenmiştir. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla İş GYO 1.035 milyon TL piyasa değeri büyüklüğüyle gayrimenkul yatırım ortaklıkları sektörünün yaklaşık %5,6’sını temsil etmektedir.

2018 yılına bakış…

İş GYO 2018 yılında Kartal’da yaşamın başladığı Manzara Adalar projesinde tapu teslimlerini gerçekleştirmiştir. İstanbul Topkapı’da hayata geçirilen İnistanbul’da ise Gala ve Lokal etaplarında teslim edilen konutların tapu teslimleri başlamıştır. İnşaat çalışmalarının %70’inin tamamlandığı 3. ve 4. etap projeleri Hayat ve Konsept’te ise 2019 yılı içinde konut teslimleri hedeflenmektedir. Sene içerisinde Ankara İş Kulesi bütün olarak T.C. İçişleri Bakanlığı’na kiralanmıştır.

İş GYO’nun önümüzdeki dönemlerde hayata geçirmeyi planladığı projelerle ilgili yıl içinde birtakım gelişmeler yaşanmıştır. Tuzla’da hayata geçmesi hedeflenen ve inşaat ruhsatı alınan yaklaşık 1.000 konutluk yatırım uygun piyasa ve pazar koşulları oluşana kadar ertelenmiş, Üsküdar’da bulunan arsa üzerinde geliştirilmesi planlanan proje ile ilgili olarak ise yapı ruhsatı alınmasına ilişkin süreç yıl içinde devam etmiştir. Kadıköy’de %45 oranında ortak olma kararı alınan, otel ve ticari alanlardan oluşan projede ise geliştirme çalışmalarına devam edilmiştir.

İş GYO sektörünün önde gelen temsilcilerinden biri olmayı sürdürmektedir.

Dengeli portföyü, sağlıklı mali yapısı ve kredibilitesiyle sektördeki itibarlı konumunu koruyan İş GYO, yıl içinde kredi derecelendirme kuruluşu tarafından "yatırım yapılabilir" kategorisi içinde değerlendirilmiş, Manzara Adalar, Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi ve Tuzla Karma projeleri ile dünyanın en prestijli yeşil bina sertifikası “Leed” almaya hak kazanmış ve sürdürülebilirliği tüm boyutlarıyla projelerine yansıttığını ortaya koymuştur.

İş GYO markasının temel değerleri, hedefleri ve kamuoyunda yaratmak istediği pozitif sosyal etkiyi baz alarak başlatılan kurumsal sosyal sorumluluk girişimi “Benim Yaratıcı Dünyam” 2018 yılında hayata geçirilmiş, çocukların yaratıcılıklarını ve donanımlarını artırmayı hedefleyen projenin etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış ve literatüre girmeye aday bir proje olmuştur.

Geleceğe olumlu bakıyoruz…

İş GYO, portföyünü etkin şekilde yöneterek ve sürdürülebilir kira gelirleri, satış hasılatı, kârlılık konularında hedeflerini gerçekleştirerek paydaşlarına değer yaratma odağında stratejilerini uygulamaya devam edecektir. İş GYO finansal yeterlilikleri, köklü kültürü ve müşteri memnuniyeti esasına dayalı felsefesiyle sektöründe fark yaratmayı sürdürecek, hem dünyada hem de sektörde yaşanan değişimleri yakından takip ederek müşterilerine, paydaşlarına ve sektörüne kattığı değeri artıracaktır.

Şirketimize destek ve güvenleri için, başta ana hissedarımız İş Bankası’na, Yönetim Kurulumuza, tüm iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Saygılarımla,

Hasan K. Bolat


Genel Müdür