Değerli Paydaşlarımız,

Sektörümüzde 2019 yılının 3. çeyreği ile başlayan, enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüş eğiliminin desteklediği canlanma, pandemi sürecinin başlamasıyla 2020 yılının 2. çeyreğinde sekteye uğramış; 3. çeyrekte ekonomik desteklerin etkisiyle ciddi bir ivme kazanarak sıçrama göstermiştir. Yılın son çeyreğinde ise TCMB’nin faiz artırımları ve pandemide 2. dalga, sektörümüzün ivmesini aşağı yönlü baskılamıştır.

İş GYO, mevcut ekonomik ortamda, risk ve portföy yönetimindeki güçlü refleksleriyle pandeminin etkilerinin minimize edilmesine odaklanarak, gerek finansal anlamdaki gerekse faaliyetler üzerindeki kısıtlamalar konusunda risklerin analiz edilmesi ve doğru aksiyonların alınmasına yoğunlaşmıştır.

Şirketimizin, 2020 yılında kira gelirleri 212 milyon TL olarak gerçekleşirken, yıl içinde elde edilen toplam satış gelirleri yaklaşık 553 milyon TL, yılsonu net dönem kârımız ise 266,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonunda öz kaynaklarımız 4.131 milyon TL ile güçlü seviyesini korumaktadır.

Şirketimizin toplam aktif büyüklüğü 5.225 milyon TL, toplam portföy değeri ise 5.031 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla İş GYO 2.435 milyon TL piyasa değeri ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları sektörünün yaklaşık %4,5’ini temsil etmektedir.

Projelerimizin tamamlanması ve satışlarında planlarımıza uygun ilerlemeyi hedefledik.

Yıl genelinde mevcut yatırımlarımız için öngördüğümüz planlamalar doğrultusunda çalışmalarımız sürdürülmüştür. 2020 yılı Haziran ayında konut kredisi faiz oranlarının düşürülmesi konut stoklarımızın büyük ölçüde erimesine katkı sağlamıştır. Satış süreci devam eden tüm projelerimizde %80’in üzerinde satış başarısı elde edilmiştir. Aynı zamanda projelerin teslim süreçleri de tamamlanarak tapu süreçleri başlatılmıştır.

İnşaatı devam etmekte olan İstanbul Finans Merkezi projemizde ise açılış tarihinin resmi otoritelerce açıklanmasını takiben geliştirme çalışmalarımız hız kazanmıştır.

Proje geliştirilmek üzere yeni arsa yatırımlarımız bu dönemde de devam etmiştir. Sektörde yeni trendler yakından izlenerek bu kapsamda Şirketimiz sonuçlarına olumlu katkılar sunması beklenen ve inşaat ruhsatı da olan Çekmeköy/Ömerli Arsası portföyümüze dâhil edilmiştir. Yaklaşık 15.314 m2 alana sahip arsa üzerinde 16 adet üniteden müteşekkil butik bir villa projesi geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalara başlanmıştır.

Konjonktür sebebiyle daha önce erteleme kararı aldığımız planlama aşamasındaki projelerimiz için de yıl boyunca değerlendirmeler sürdürülmüştür. Uygun yatırım ve piyasa koşullarının şekillenmesiyle bu projelerimizin de hayata geçirilmesi doğrultusunda planlamalarımız devam etmektedir.

Pandeminin sektör üzerindeki etkileri önümüzdeki dönem de sürecektir.

Gayrimenkul sektöründe 2020 yılından süregelen olumsuzlukların 2021 yılının bir bölümünde de etkili olacağı, ancak gerek ulusal gerekse küresel düzeyde aşılanma sürecine bağlı olarak daha sonra çıkış sürecinin başlayacağı düşünülmektedir.

Alt pazarlar itibarıyla baktığımızda;

Konut pazarında, pandemi hem satış hem de imalat açısından devam eden projeleri etkilemektedir. Zor şartlara rağmen sektör oyuncuları azimle projelerini tamamlamaya çalışmaktadır. Bu dönemde, konut sektörü, yaşanan pandemi etkisiyle satışlar açısından Nisan ve Mayıs aylarında bir önceki yılın aynı dönemlerine oranla yaklaşık %50 seviyelerinde radikal bir düşüş sergilemesinin ardından, Haziran-Ağustos, hatta kısmen Eylül döneminde bankalar tarafından konut kredisi faiz oranlarında yapılan indirimler ile ciddi bir toparlanma kaydetmiştir. Tarihi düşük faizli kampanyanın etkisiyle sektör genelinde 1,5 milyon adet satış yapılarak konutta yeni bir rekor kırılmasına rağmen, gerçekleşen satışların çoğu ikinci el konut olup, sektörümüze fon aktarımı kısıtlı olmuştur. Dahası Eylül ayından itibaren kredi faiz oranlarının tekrar yükselişe geçmesi ile birlikte konuta olan talepte düşüş yaşanmış ve konut satışları yılın son aylarında azalma eğilimine geçmiştir.

Ofis pazarında, pandemi sürecinde uzaktan çalışma uygulamasına geçen birçok firmanın tekrar ofislerden çalışma konusunda kararsızlık yaşaması ve ofis alanlarında küçülme/daralma alternatiflerini değerlendirmesi ofis piyasasında talebi olumsuz etkilemektedir. Buna karşın, ‘flexible/co-work’ konseptli ofis operatörlerinin işlettiği kısa dönemli kiralama ve kullanım yapılan alanlara artan bir talep gözlenmektedir.

İstanbul genelinde %30 seviyesine yükselen boşluk oranlarının ve A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalamalarındaki düşüşün, belirsizliklerin ortadan kalkmasına kadar geçecek dönemde süreceğini öngörüyoruz.

Konut ve ofis piyasaları, gerek stok durumu gerekse ticari aktivitedeki azalmaya bağlı olarak oluşan talep yetersizliği nedeniyle desteklenmeye açık alanlar olarak gayrimenkul sektörü açısından barındırdığı riskler sebebiyle yeni yılda izlenmeye devam edecektir.

Pandeminin perakende pazarı açısından önemli bir sonucu olarak online satışlar ve e- ticaret hacmi ciddi bir ivme kazanırken, fiziksel perakendecilik ve özellikle AVM’ler kısıtlamalar ve sosyal mesafe önlemlerinden derin biçimde etkilenmiştir. Kiracılar açısından, kirasız dönem anlaşmaları, ortak gider muafiyeti, kiralamalarda KDV ve stopaj indirimi gibi desteklerle olumsuzlukların giderilmeye çalışıldığı AVM’lerde, ciro üzerinden kira anlaşmaları talebi önümüzdeki dönemin artan trendi olabilecektir. 2020 yılında, birincil perakende kiralarının gerilediği, getiri oranlarının ise geçen yılki seviyelerini koruduğu gözlemlenmektedir.

Pandemi sebebiyle 2020 yılının önemli bir bölümünde uygulamaya alınan ticari hayata yönelik regülasyonunun sona ermesiyle 2021 yılında daha somut bir toparlanma söz konusu olabilecektir.

Odağımız paydaş değerini artırmada sürdürülebilirliktir.

Sağlık ve ekonomi açısından küresel anlamda büyük bir kriz dönemi yaşıyoruz. Daha önce deneyimlemediğimiz bir süreçte, karşılaşılabilecek riskleri öngörmek ve yönetmek, her zamankinden farklı yetkinlikleri gerektiriyor.

Şirketimiz bu süreçte de, engin Pazar deneyimi ve vizyonu, güçlü mali yapısı ve etkin stratejisiyle farklılaşan konumunu korumaktadır.

Başlıca stratejik hedefimiz nitelikli gayrimenkul portföyünü doğru yönetmek, sürdürülebilirlik odağında kârlı bir şirket olarak paydaş değerini artırmaktır.

Önümüzdeki dönemde de, konjonktürel ve sektörel dinamikler ışığında, bulunduğu lokasyona sürdürülebilir değer katan projelerimizle varlığımızı pekiştireceğiz.

Şirketimize destek ve güvenlerini her şartta muhafaza eden, hissedarımız T. İş Bankası A.Ş.’ye, Yönetim Kurulumuza, tüm iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve pay sahiplerimize en içten teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

Hasan K. Bolat

Genel Müdür