Etik Hat; pay sahipleri, müşteriler, alacaklılar, tedarikçiler ve personelden oluşan ve menfaat sahipleri olarak adlandırılan grubun, yasalara ya da Şirketin etik değerlerine uygun olmadığı düşünülen işlemleri Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmeleri amacıyla oluşturulmuştur.

Menfaat sahibinin kişisel bilgilerini verme zorunluluğu bulunmamaktadır. İletişim bilgilerinin paylaşılması durumunda ise gizlilik kuralına uygun biçimde hareket edilecektir. Menfaat sahibi, iletişim bilgilerini paylaşması durumunda, Denetimden Sorumlu Komite’nin konu hakkındaki değerlendirmesi sonrasında bilgilendirilecektir.

Söz konusu hat sadece yasal olmayan ya da etik ilkelere uygun olmadığı düşünülen konuların iletilmesi amacını taşımakta olup işe alım, öneri, itiraz ve benzeri talepler için hat faaliyetleri kapsamında herhangi bir işlem yapılmayacak; bu tarz bildirimler Şirketin diğer iletişim kanalları aracılığı ile sonuçlandırılacaktır.

AD (isteğe bağlı)

SOYAD (isteğe bağlı)

E-POSTA (isteğe bağlı)

TELEFON (isteğe bağlı)

GSM (isteğe bağlı)

KONU

DOSYA (isteğe bağlı)

MESAJ

“İş GYO Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası” nı okuyup anladığımı ve kişisel verilerimin söz konusu Politika ’da belirtilen amaç ve şartlar çerçevesinde işlenebileceğini, aktarılabileceğini ve saklanabileceğini kabul ettiğimi beyan ederim.”