AD

SOYAD

E-POSTA

TELEFON

GSM

KONU

MESAJ

“İş GYO Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası” nı okuyup anladığımı ve kişisel verilerimin söz konusu Politika ’da belirtilen amaç ve şartlar çerçevesinde işlenebileceğini, aktarılabileceğini ve saklanabileceğini kabul ettiğimi beyan ederim.”
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İş GYO) ve İş GYO markaları tarafından sunulan ürün, hizmet ve kampanyalar ile ilgili olarak 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında paylaşmış olduğum iletişim adreslerine (elektronik posta adresi, telefon numarası) kısa mesaj hizmeti, elektronik posta, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, telefon, çağrı merkezi, faks, gibi yollarla ses ve görüntü içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesine ve tarafıma gönderilecek olan ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde T.C. Ticaret Bakanlığı ve tarafımla iletişim sağlamak amacıyla hizmet alınan kurum ve kuruluşlara sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına ve tarafıma sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, telefon, SMS, MMS ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılmasına onay veriyorum.