Levent Arsası

Arsa alanı: 7.613,00 m2

Ekspertiz değeri: 18.165.000 TL

İstanbul İş Kuleleri önünde yer alan arsa, Uygulama İmar Planı Paftasında "Yeşil Alan" olarak görülmektedir.