Levent Arsası

Arsa alanı: 7.613 m2

Ekspsertiz değeri: 7.161.458 TL

İstanbul İş Kuleleri önünde yer alan arsa, Uygulama İmar Planı Paftasında "Yeşil Alan" olarak görülmektedir.