Üsküdar Arsası

Arsa alanı: 32.081 m2

Ekspertiz değeri: 51.490.000 TL

Arsa üzerinde konut projesi geliştirilmesi planlanmakta olup, yasal izinlerin alınması ve projelendirme sürecine ilişkin çalışmalara devam edilmektedir.