Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

Politikamız

Kurumsal Sosyal Sorumluluk politikamızın temelinde, çağdaş insan ve kentlere yakışan mekan oluşturma misyonumuz ile çalışmalarımızı sürdürmemizin sonucu olan çevremizi değiştirme, dönüştürme etkimiz ve gücümüz yer almaktadır.

İŞGYO olarak sektöre bu anlayışımız ile öncülük ederken, toplumun tüm kesimlerinin daha iyi yaşam olanaklarına erişebilmesinin mümkün olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz.

Yaşadığımız dünyaya, yaşadığımız topluma ve insanımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirirken tüm paydaşlarımız nezdinde değer yaratma önceliğimiz ve çalışanlarımızın toplumsal sorunlara duyarlılığı doğrultusunda çözüm üretme yetkinliklerimizi kullanıyor, odaklandığımız ve etkilediğimiz alanlarda değişim yaratacak toplumsal değer üretmeyi ilke ediniyoruz.

Stratejimiz

İŞGYO olarak herkesin daha iyi yaşam olanaklarına erişmesini önceliğimiz olarak görüyor, ulaşabildiğimiz herkesi bu yönde donatmak, etkilemek, yol göstermek ve harekete geçirmek için çalışıyoruz.

Sosyal Yetkinliklerimiz

Odağımız

Toplumun tüm kesimlerine, sektöre ve iş dünyasına örnek olacak, somut fayda yaratacak toplumsal yatırımları gerçekleştirme politikamız doğrultusunda, İŞGYO olarak çocukların eşit eğitsel, kültürel, çevresel ve sosyal olanaklara erişimini odağımıza alıyor, öncelikli konularımız çerçevesinde çocukların donanımı arttırmayı hedefliyoruz

Öncelikli Çalışma Alanlarımız

Bağış Politikası

Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağışta bulunabilir.

Şirketin sosyal sorumluluğunu yerine getirme konusundaki hassasiyetinin kamuoyundaki algılanmasına olumlu yönde katkı sağlanması amacıyla; maddi ya da gayri maddi yarar sağlaması şartı aranmaksızın;

Sponsorluk talebi için tıklayınız

Sponsorluklar ve Yapılan Bağışlar :