Bilanço Ana Kalemleri

Milyon TL:
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Aktif Toplamı
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynak
Pasif Toplamı

31.12.2017 
968,0
4.344,0
5.311,9
873,3
1.158,0 
3.280,6
5.311,9

31.12.2018 
752,7
4.469,6
5.222,3
1.091,6
573,8
3.556,9
5.222,3

31.12.2019 
1.249,8
4.466,6
5.716,4
1.232,4
623,8
3.860,2
5.716,4

31.12.2020
464,9
4.760,5
5.225,4
962,6
131,9
4.131,0
5.225,4

31.12.2021
492,3
6.184,0
6.676,3
1.000,4
200,3
5.475,7
6.676,3

30.06.2022
711,1
6.649,5
7.360,6
1.630,5
121,3
5.608,8
7.360,6

Borçlanma Rasyoları

Milyon TL:
Toplam Borç
Finansal Borçlar
Finansal Kaldıraç Oranı(%)
Finansal Borçlar / Aktif Toplamı(%)

31.12.2017
2.031,4
1.185,5
38%
22%

31.12.2018
1.665,4
1.314,8
32%
25%

31.12.2019 
1.856,1
1.438,5
32% 
25%

31.12.2020
1.094,5
1.013,0
21%
19%

31.12.2021
1.200,7
1.043,2
18%
16%

30.06.2022
1.751.8
1.546,3
24%
21%

Gelir Tablosu Ana Kalemleri

Milyon TL:
Hasılat
Satışların Maliyeti
Brüt Kar / Zarar
Faaliyet Karı
Faaliyet Kar Marjı
Net Dönem Karı / Zararı
Dönem Karı Marjı

31.12.2017 
439,7 
253,6 
186,1 
225,8 
51%  
180,0 
41%

31.12.2018
1.098,3
837,5 
260,8
479,
44% 
341,6
31%

31.12.2019 
1.206,5
956,0
250,5
539,1
45% 
297,4
25%

31.12.2020
552,7
356,3
196,4
441,7
80%
266,5
48%

31.12.2021
488,6
201,0
287,6
1477,6
302%
1329,9
272%


30.06.2022

311,2
87,7
223,6
208,0
67%
133,2%
43%